Administratieve en Financiële Hulp

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Onze maatschappelijk werkers helpen u uw zaken zo goed mogelijk te regelen. Zij kunnen u wegwijs maken in het web van instanties, uw administratie voor u bijhouden en u helpen uw zaken op orde te krijgen. Ook hier is het ons doel dat u uw zaken zodanig op orde heeft, dat u uiteindelijk op eigen benen kunt staan en zelfstandig op eigen kracht verder kan.


Schuldhulpverlening en budgettering

Als u in schulden verkeert en u weet niet hoe uit deze schulden te komen, dan kunt u door onze schuldhulpverleners worden bijgestaan. Als u geen inkomsten heeft, dan zal de hulpverlener u helpen om inkomsten te vergaren door een uitkering voor u aan te vragen. Daarna zal overgegaan worden op een minnelijk traject. Dit houdt in dat de schuldhulpverlener bemiddelt tussen u en de schuldeisers door afbetalingsregelingen te treffen zonder inmenging van een rechtbank. Indien uw schulden te groot zijn of de schuldeisers niet akkoord gaan met de voorgestelde overeenkomsten, dan zal de schuldhulpverlener u doorverwijzen naar een geschikte collega-instantie.

Hulp bij PGB

Als u langdurige ondersteuning nodig heeft vanwege chronische ziekte kunt u de beschikking krijgen over een zogeheten persoonsgebonden budget (PGB). Dit is ‘eigen geld’ waarmee u zelf de nodige zorg en begeleiding kunt inkopen. Hiermee bent u als het ware werkgever over de mensen die u inhuurt voor uw begeleiding, met de daarbij behorende administratieve werkzaamheden.

De hulpverlener van Centrum Stepping Stone luistert naar uw wensen en kan u helpen bij het aanvragen van het PGB. Wij bieden de volgende diensten aan PGB-houders:
• Aanvragen, opzetten en verzorgen van pgb-administratie.
• Het voeren van bezwaarprocedures tegen beslissingen van het CIZ en het Zorgkantoor.
• Het beantwoorden van vragen omtrent de bijzonderheden van het persoonsgebonden budget
• Het op orde brengen van uw pgb-administratie en verantwoorden van uw pgb-budget.

Vanuit onze zusterorganisatie Emanuel kan ondersteuning geboden worden aan hen met een Persoonsgebonden Budget. Kijk voor meer informatie op de website van emanuelthuiszorg.nl/ .

Juridische ondersteuning

Als u bij het regelen van uw zaken tegen juridische problemen aanloopt, kunnen onze juridische medewerkers u ondersteunen door de correspondentie met instanties en overheden op zich te nemen, of in het uiterste geval, u in contact te brengen met een raadspersoon. Ook kunnen wij, indien nodig, in uw naam procederen.
Wij zijn erop gericht onze cliënten op een open en transparante manier van advies te voorzien en bij twijfel over een goede afloop zullen wij dit vooraf bekend maken om u niet nodeloos op kosten te jagen.