Forensische Zorg

Centrum Stepping Stone is per januari 2020 een forensische instelling met landelijke dekking. Om goed en efficient invulling te kunnen geven aan de vraag werken wij per provincie met professionals, die in een keten samenwerken. Onderdeel van de keten zijn psychiaters, artsen, psychologen, gedragswetenschappers en therapeuten alsook verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, maatschappelijk begeleiders, pedagogen en pastorale ondersteuners.

Wij bieden:

  • Ambulante begeleiding, groepsbegeleiding en kortverblijf
  • Behandeling en Diagnose (de zogeheten DBBC)

Het gaat hierbij om dezelfde doelgroep, die Centrum Stepping Stone vanuit haar expertise bediend. Daarnaast gaat het om justitiabelen in detentie, die met verlof naar huis gaan en diegenen die in vrijheid leven met een enkelband of na het uitzitten van hun straf nog onder toezicht van de reclassering staan.