Centrum Stepping Stone

Forensische zorg

Welkom op onze website, waar wij ons inzetten om forensische zorg, diagnostiek en behandeling, ambulante begeleiding, verblijfzorg en dagbesteding aan te bieden. Onze missie is om cliënten te helpen hun leven weer op de rails te krijgen en hun plaats in de samenleving te hervinden. Wij bieden op maat gemaakte zorg en ondersteuning voor mensen met een justitiële achtergrond of complexe zorgbehoeften met als doel het voorkomen van recidive. Onze werkwijze is gebaseerd op een holistische en op maat gemaakte benadering, waarbij de cliënt centraal staat.

Wij werken nauw samen met justitiële instellingen, gemeenten, GGZ-instellingen, reclassering en andere maatschappelijke organisaties om een geïntegreerde en efficiënte zorgketen te bieden. Deze samenwerking maakt het mogelijk om snel en effectief in te spelen op de behoeften van onze cliënten.


Ons Aanbod van Diensten

Wij bieden een breed scala aan diensten gericht op forensische zorg en ondersteuning:

1. Diagnostiek en Behandeling:

  • Psychologische en Psychiatrische Diagnostiek: Grondige evaluaties om psychische stoornissen en gedragsproblemen te identificeren.
  • Behandeltrajecten: Individuele en groepsbehandelingen voor diverse problematieken, zoals verslaving, agressie en persoonlijkheidsstoornissen.
  • Traumabehandeling: Gespecialiseerde therapieën voor het verwerken van trauma’s, zoals cognitieve gedragstherapie.


2.Ambulante Begeleiding:

  • Persoonlijke Begeleiding: Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
  • Crisisinterventie: Directe hulp en begeleiding in crisissituaties om verdere escalatie te voorkomen.
  • Re-integratiebegeleiding: Ondersteuning bij het vinden van werk, huisvesting en het opbouwen van een sociaal netwerk.


3. Verblijfzorg:

  • Verblijfzorg: Veilig en stabiel woonomgeving met 16 uur toezicht voor mensen die tijdelijk niet thuis of zelfstandig kunnen wonen.


4. Dagbesteding:

  • Structuur en Routine: Dagelijkse activiteiten die structuur en routine bieden, zoals creatieve workshops, sport en educatieve programma’s.
  • Arbeidsmatige Dagbesteding: Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en werkervaring opdoen in een beschermde omgeving.
  • Sociale Activiteiten: Groepsactiviteiten die sociale interactie en integratie bevorderen.