Centrum Stepping Stone

Jeugdwet

Welkom op onze website, waar wij ons inzetten om jongeren en hun gezinnen de ondersteuning en zorg te bieden die zij nodig hebben. Onder de Jeugdwet bieden wij enkele diensten aan, gericht op het bevorderen van de ontwikkeling, veiligheid en welzijn van jongeren. Ons doel is om samen met ouders en verzorgers een gezonde en stabiele omgeving te creëren voor de jeugd. Onze werkwijze is gebaseerd op maatwerk en samenwerking met alle betrokken partijen, waarbij het belang van de jongeren centraal staan en om een geïntegreerde en efficiënte zorgketen te bieden. Deze samenwerking maakt het mogelijk om snel en effectief in te spelen op de behoeften van jongeren en hun gezinnen.

 
Ons Aanbod

Wij bieden een breed scala aan diensten die onder de Jeugdwet vallen, waaronder:

1. Ambulante behandeling:

  • Specialistische Hulp: Behandeling en therapie voor jongeren met specifieke zorgbehoeften, zoals gedrag- en agressiesproblematiek of trauma.

 

2. Ambulante begeleiding:

  • Begeleiding van Jongeren met Justitiële Maatregelen: Ondersteuning van jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie, gericht op resocialisatie en het voorkomen van recidive.
  • Intensieve Trajectbegeleiding: Individuele begeleidingstrajecten voor jongeren met complexe problematiek.
  •  

 

3. Residentiële Zorg:

  • Beschermd wonen: 24/7 zorg voor jongeren die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.