Over Ons

Centrum Stepping Stone is een laagdrempelige zorgaanbieder in Amsterdam Zuidoost. Wij bieden iedereen, die bij ons aanklopt zowel materiële als immateriële hulp en ondersteunen hen, die enigerwijs in het leven vastgelopen zijn, naar een volwaardige terugkeer in het maatschappelijke leven. Dat doen wij, zoals ons logo symboliseert, stap voor stap.

Centrum Stepping Stone benadert zijn cliënten systeemgericht. Wij richten ons niet alleen op mensen die hulp nodig hebben, maar ook op hun naasten. Onze focus ligt op het individu én op diens directe omgeving, zoals gezin, familie en vrienden- of kennissenkring. Ons uiteindelijke doel is, om samen met zijn omgeving de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

Centrum Stepping Stone (CSS) is een praktijk voor psychosociale hulpverlening met als specialismen:

> Multiprobleemgezinnen

> Zorgmijders

> LVB’ers (Licht Verstandelijk Beperking)Centrum Stepping Stone maakt geen onderscheid in Geloof, achtergrond en geaardheid en gaat uit van respect en trouw jegens een ieder, die een beroep doet op ons aanbod of samenwerking. Wij stellen de cliënt centraal, hanteren het "eigen kracht" principe en hebben onze methodische aanpak daarop afgestemd.