Centrum Stepping Stone

Over ons

Centrum Stepping Stone is een kwalitatieve zorginstelling die zich richt op het bieden van hoogwaardige zorg aan mensen met een psychische en psychiatrische problemen. Wij staan bekend om ons professionele en cliëntgerichte aanpak, waarbij maatwerk en persoonlijke aandacht centraal staan.

Holistische aanpak: Naast de focus op de psychische gezondheid, wordt er ook aandacht besteed aan andere aspecten van het welzijn van de cliënt, zoals lichamelijke- en geestelijke gezondheid, sociale relaties, en maatschappelijke participatie.

Centrum Stepping Stone benadert zijn cliënten systeemgericht. Wij richten ons niet alleen op mensen die hulp nodig hebben, maar ook op hun naasten. Onze focus ligt op het individu én diens directe omgeving, zoals gezin, familie en vrienden- of kennissenkring. Ons uiteindelijke doel is om samen met hun omgeving de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

Centrum Stepping Stone (CSS) is gespecialiseerd in de doelgroepen:

  • Multiprobleemgezinnen
  • Zorgmijders
  • LVB’ers (licht verstandelijk beperkten)

Centrum Stepping Stone maakt geen onderscheid in Geloof, achtergrond en geaardheid en gaat uit van respect en trouw jegens eenieder, die een beroep doet op ons aanbod of samenwerking. Wij stellen de cliënt centraal, hanteren het “eigen kracht” principe en “oplossingsgericht werken” en hebben onze methodische aanpak daarop afgestemd.