Psychosociale hulpverlening

Heeft u de behoefte om over moeilijke levenssituaties met iemand te praten? Dan kunt u met een van onze psychosociale hulpverleners in gesprek gaan, die u kan begeleiden bij verlies van dierbaren, ernstige ziekte, relatie- en gezinsproblemen, overspannenheid, verslavingsproblematiek etc. Onze psychosociale hulpverleners luisteren naar u en gaan samen met u op zoek naar oplossingen en ondernemen praktische stappen om uw probleem te verlichten. Door u sociaal te activeren wordt u gestimuleerd om uw horizon te verbreden, waardoor uw deelname aan de maatschappij wordt vergroot.

Met het volgen van cursussen, vrijwilligerswerk of meedoen aan activiteiten, die aangeboden worden door onze zusterorganisatie emanuelthuiszorg , willen wij de afstand tussen u en de maatschappij zoveel mogelijk verkleinen. Uw behoefte staat hierbij altijd voorop. Ook kan er, in samenspraak met u, gekeken worden naar een passende verwijzing naar bijvoorbeeld een psychotherapeut.

EMDR Therapie

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een kortdurende therapie, die in Amerika ontwikkeld is voor mensen met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen zoals een overval, een ernstig ongeluk, (oorlog)geweldpleging of een verkrachting zijn.

Ook voor minder ernstig lijkende gebeurtenissen, die voor u nog steeds vervelende gevolgen hebben, zoals terugkerende nare gedachten, gevoelens, nachtmerries en angsten (vliegangst, fobieën, etc.) is EMDR toepasbaar. Meestal zijn twee tot vier behandelingen afdoende.

EMDR is een van de meest wetenschappelijk gecontroleerde en internationaal goedgekeurde therapieën bij trauma’s en wordt meestal ingezet als laatste redmiddel als andere therapieën tegen PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) niet helpen.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die zich bezighoudt met het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot belangrijke onderdelen van uw leven.
Soms word iemand geconfronteerd met situaties waar men niet of moeilijk tegen opgewassen is, bijvoorbeeld de dood van een geliefd persoon, een (chronische) ziekte, relatieproblemen, opvoedingsproblemen of problemen op het werk. Deze kunnen zich uiten in o.a. een depressie, overspannenheid, stress of een burn-out.
In zo’n periode kan iemand lusteloos, bang, onzeker, waardeloos of verdrietig voelen en soms niet in staat zijn om genoeg kracht op te brengen of de juiste mogelijkheden te zien om de problemen op te lossen.
Het specifieke van gestaltetherapie is dat het een therapie is, waarbij de therapeut als gesprekspartner samen met u in het hier en nu onderzoekt wat er mis gaat.
Je bent je immers vaak niet bewust van de patronen die je laat zien in je relaties.
Het bijzondere is dat die specifieke patronen ook ontstaan in uw relatie met de therapeut. Dit biedt de therapeut de mogelijkheid om daar samen met u aan te werken.

Psychiatrisch en psychologisch advies

De therapeuten verlenen directe therapie aan de cliënten en werken nauw samen met collega's in de keten ter bevordering van de kwalititeit.

Maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werkers zijn een belangrijk aanspreekpunt binnen de praktijk. Zij ondersteunen de cliënt bij het oplossen van en omgaan met materiele problemen en het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. De Maatschappelijk werker luistert, geeft praktische, psychosociale en procesmatige hulp en verwijst eventueel naar de juiste instantie.

Bemiddeling tussen u en officiële instanties

Wanneer het contact tussen u en een officiële instantie niet naar wens verloopt of als u niet weet bij welke instantie u aan moet kloppen, kunnen onze maatschappelijk werkers u daarbij helpen. Zij onderhouden contact met de desbetreffende instantie(s), schrijven brieven en indien nodig gaan zij met u mee op gesprek. Het doel is dat u uiteindelijk uw zaken zodanig op orde heeft, dat u zelfstandig verder kunt.