Welkom bij Centrum Stepping Stone in Amsterdam Zuidoost


Centrum Stepping Stone biedt verschillende diensten voor mensen, die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan ondersteuning.

Heeft u psychische problemen of zit u emotioneel in de knoop? Heeft u te maken met ziekte of heeft u schulden en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u bij ons terecht.
Wij staan bekend om onze professionele en doeltreffende werkwijze en een persoonlijke benadering van clienten.

Versoepeling Coronamaatregelen

Geleidelijk gaan we naar een nieuwe fase van de coronacrisis waarbij het onder controle houden van het virus cruciaal is. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Versoepeling van de maatregelen van de overheid heeft ook gevolgen voor de richtlijnen van Centrum Stepping Stone en onze zusterorganisatie Emanuel Thuiszorg. Bij beide organisaties is vanaf 1 juni bezoek weer mogelijk, op afspraak en indien men vrij is van corona-besmettingen (verkoudheidsklachten e.a.). De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht en naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Psychosociale Hulpverlening

Heeft u de behoefte om over moeilijke levenssituaties met iemand te praten? Dan kunt u met een van onze psychosociale hulpverleners in gesprek gaan, die u kan begeleiden bij verlies van een dierbare, een ernstige ziekte, relatie- en gezinsproblemen, overspannenheid, verslavingsproblematiek

Administratieve en Financiële Hulp

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Onze maatschappelijk werkers helpen u uw zaken zo goed mogelijk te regelen. Zij kunnen u wegwijs maken in het web van instanties, uw administratie voor u bijhouden en u helpen uw zaken op orde te krijgen. Ook hier is het ons doel dat u uw zaken zodanig

Forensische Zorg


Centrum Stepping Stone is per januari 2020 een forensische instelling met landelijke dekking. Om goed en efficient invulling te kunnen geven aan de vraag werken wij per provincie met professionals, die in een keten samenwerken. Onderdeel van de keten zijn psychiaters, artsen, psychologen,