Welkom bij Centrum Stepping Stone in Amsterdam Zuidoost
Centrum Stepping Stone biedt verschillende diensten voor mensen, die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan ondersteuning.

Heeft u psychische problemen of zit u emotioneel in de knoop? Heeft u te maken met ziekte of heeft u schulden en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u bij ons terecht.
Wij staan bekend om onze professionele en doeltreffende werkwijze en een persoonlijke benadering van clienten.

Psychosociale Hulpverlening

Heeft u de behoefte om over moeilijke levenssituaties met iemand te praten? Dan kunt u met een van onze psychosociale hulpverleners in gesprek gaan, die u kan begeleiden bij verlies van een dierbare, een ernstige ziekte, relatie- en gezinsproblemen, overspannenheid, verslavingsproblematiek

Administratieve en Financiële Hulp

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Onze maatschappelijk werkers helpen u uw zaken zo goed mogelijk te regelen. Zij kunnen u wegwijs maken in het web van instanties, uw administratie voor u bijhouden en u helpen uw zaken op orde te krijgen. Ook hier is het ons doel dat u uw zaken zodanig

Forensische Zorg


Centrum Stepping Stone is per januari 2020 een forensische instelling met landelijke dekking. Om goed en efficient invulling te kunnen geven aan de vraag werken wij per provincie met professionals, die in een keten samenwerken. Onderdeel van de keten zijn psychiaters, artsen, psychologen,